Kystbeskyttelse

Fremtidens klima bliver voldsommere og mere vådt. Fremtidige klimascenarier viser, at havet vil stige, og der vil komme mere regn. Dermed vil oversvømmelser oftere forekomme, hvis der ikke gøres noget. Derfor skal kommunen sikres mod oversvømmelserne. Et konkret eksempel herpå er det kystbeskyttelsesprojekt ved Enø og Lungshave, som Næstved Byråd besluttede at fremme i februar 2017.

Dige på Enø og ved Lungshave

En gruppe grundejere på Enø og Lungshave fik i 2017 udarbejdet et skitseprojekt, omhandlende højvandsbeskyttelse af de lavere liggende områder på Enø og Lungshave mod Karrebæk Fjord. Grundejerne vurderede, at projektet var for stort og komplekst til, at de selv ville kunne løfte opgaven og bad derfor Næstved Kommune om at indlede en sag. 

Projektet vedrører etablering af et højvandsdige ved Lungshave og på Enø. NIRAS er valgt som kommunens rådgiver på projekter.

I marts 2018 godkendte Teknisk Udvalg, se sag nr. 41 nedenfor, at udvide projektområdet, således at hele det berørte område er omfattet af projektet. Det betyder, at havdiget udvides mod syd samt mod nord, så det eksisterende dige, der ligger her inddrages i projektet. 

Politisk behandling af sagen

Forslag om etablering af dige på Enø og Lungshave er blevet behandlet politisk flere gange. Nedenfor er der links til Teknisk Udvalgs behandling af sager vedrørende diget. 

20. Højvandsdige Enø og Lungshave - Fremme af projekt

40. Præsentation af kystbeskyttelsesprojektet på Enø og Lungshave

41. Godkendelse af udvidelse af kystbeskyttelsesprojektet på Enø og Lungshave

Dokumenter fra borgermøde den 28. maj 2018

Præsentation fra borgermøde 28. maj 2018

Referat fra borgermøde 28. maj 2018

Overordnet beskrivelse af projektet

Overordnet beskrivelse af partsfordeling


Andre relevante dokumenter om projektet 

Revideret oversigtsplan

M. S. Rosbæks tilbud på dige fra 2014

Anmodning fra grundejere om politisk håndtering af sag  

§2-udtalelse fra Kystdirektoratet

Uddybning af sagsgang for kystsikring

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Præsentation fra mødet 27. januar 2018

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019