Baltic Pipe

 
Energinet planlægger for øjeblikket en ny gasrørledning kaldet Baltic Pipe, der skal løbe gennem Næstved Kommune fra Gimlinge i vest til Stavnstrup i øst. Derudover foreslås det, at der skal placeres en kompressorstation øst for Tågeskov.

 

Borgerinddragelse

Gasprojektets 1. offentlighedsfase var i perioden den 21. december 2017 til den 22. januar 2018. 2. offentlighedsfase blev igangsat den 15. februar og løber frem til den 12. april 2019.

Det er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, der er myndighed på projektet. Næstved Kommune er høringspart og afgav høringssvar til 1. offentlighedsfase til Miljøstyrelsen den 30. januar 2018 efter Byrådets godkendelse.

Her kan du læse byrådets behandling af sag nr. 69 vedrørende afsendelse af høringssvar til Energinet/Miljøstyrelsen (nyt vindue)

På samme måde som ved 1. offentlighedsfase fremsender Næstved Kommune et høringssvar i forbindelse med 2. offentlighedsfase. 

 

Nyttige links om Baltic Pipe

 
Her kan du læse mere om projektet på Energinets hjemmeside (nyt vindue) 

Her kan du læse mere på Energinets og GAZ-SYSTEM's hjemmeside om projektet (nyt vindue)

Her kan du få svar på jævnligt stillede spørgsmål om projektet i en folder udarbejdet af Energinet (PDF, nyt vindue)

Her kan du finde det høringsmateriale, som Erhvervsstyrelsen er myndighed for og som er i høring frem til den 12. april 2019 (nyt vindue)

Her kan du finde det høringsmateriale, som Miljøstyrelsen er myndighed for og som er i høring frem til den 12. april 2019 (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 18. juli 2019