Vandløb

Mennesker har forskellige ønsker om at styre vandets løb gennem landet. Vandløbsloven, som administreres af vandløbsmyndigheden, skal styre menneskene. Det daglige arbejde med 311 km offentlige vandløb og mere end 1000 km private vandløb sker i Center for Plan og Miljø.

 

Vandloeb_foto

Vands naturlige afstrømning

Vand fra kilder og fra nedbør løber ned ad bakke, samler sig i små bække, der løber sammen til større åer. Åerne løber til sidst ud i havet. Sådan har den naturlige afstrømning altid været.

 

Menneskenes indgreb

Mennesker har grebet ind i den naturlige afstrømning ved at dræne, lave nye vandløb, rørlægge bække og mindre åer samt rette både små og store åer ud.

Menneskenes forskellige interesser - på den ene side at få ledt vandet væk og på den anden side at holde på vandet - har altid givet anledning til uenighed.

Derfor har der i flere hundrede år været regler for, hvordan vand ledes væk. I de sidste næsten 130 år har der været en vandløbslov.

 

Vandløbsloven

Vandløbsloven vedtages af Folketinget og administreres af kommunernes byråd. Vandløbsloven indeholder regler om de pligter og rettigheder, som både lodsejere og vandløbsmyndigheder er underlagt.

Vandløbslovens principper er, at:

  •  Alle vandløb skal vedligeholdes
  •  Ingen må lave om på vandløbene uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden, jf. nedenfor.
  •  Berørte parter har ret til at få indflydelse i forbindelse med tilladelsen

 

Teknisk Udvalg er vandløbsmyndighed i Næstved Kommune

Byrådet har lagt opgaven som vandløbsmyndighed ud til Teknisk Udvalg. Vandløbsmyndigheden er myndighed for alle vandløb. Det drejer sig om både offentlige og private vandløb, åbne og rørlagte vandløb, naturlige og kunstige vandløb, små og store vandløb.

 

Det daglige arbejde

Det daglige arbejde udføres i Center for Plan og Miljø.

Arbejdet består af to typer opgaver: administrative opgaver og praktiske opgaver.

Administrative opgaver består blandt andet i at:

  •  Udarbejde regulativer for de offentlige vandløb
  •  Behandle ansøgninger
  •  Besvare og behandle henvendelser

Det praktiske arbejde består blandt andet i at:

  • Vedligeholde offentlige vandløb
  • Føre tilsyn med vandløb
  • Lave projekter til forbedring af vandløb

 

311 km offentlige vandløb

I Næstved Kommune har vi 311 km offentlige vandløb. Det er store vandløb som Susåen, Fladsåen og Saltø Å. Og det er små vandløb, som endda kan være rørlagte. Dertil kommer et ikke kendt antal kilometer private vandløb. Vi skønner, at der er tale om langt over 1.000 km private vandløb.

Der er et tæt samarbejde mellem kommunerne, så opgaverne med især de store vandløb kan løftes på tværs af kommunegrænserne.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Ofte stillede spørgsmål om vandløb og søer

Illustration af informationsark

Vandløbsloven har betydning for alle grundejere og alle med interesse for naturen. Det kan være svært at overskue loven, derfor har Næstved Kommunes administration besvaret de spørgsmål, der oftest bliver stillet.

Informationerne er inddelt i emner, så du lettere kan finde den information, som du har brug for

Find svarene her på kommunens hjemmeside (nyt vindue).


Grødeskæring i vandløb og regulativer

Se den sidste nye oversigt over, hvornår vi skærer grøde i dit vandløb og læs mere om reglerne for vedligeholdelse af vandløb.

Her kan du læse mere om grødeskæring i vandløb (nyt vindue).

Her kan du læse mere om regulativer for vandløb (nyt vindue).

Sidst opdateret den 8. april 2019