Erhvervsaffald

På Næstved Kommunes erhvervsaffaldshjemmeside har vi samlet alle informationer om erhvervsaffald. Her kan du få viden om, hvordan affaldet skal sorteres, og hvor det kan afleveres. Du kan også finde affaldsregulativet her.

Find linket i højre side.

Noget af det, du finder på vores hjemmeside for erhvervsaffald er:

Information

Her kan du finde vejledninger, og få tips og ideer til at informere medarbejdere. Du kan læse eller bestille materialet på hjemmesiden.

Regler

Her har vi samlet regulativet, affaldsplanen og affaldsbekendtgørelsen.

Anmeldeskemaer

Nogle affaldstyper skal vi have ekstra styr på. Derfor skal du anmelde dem til os, inden du afleverer dem. Hent et skema til at anmelde dit affald på hjemmesiden.

Modtageanlæg

En liste over godkendte modtageanlæg.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Affald
Telefon: 5588 6180
E-mail:
Sidst opdateret den 18. november 2019