Næstved Kommunes Erhvervsstrategi

Næstved skal også fremover være et godt sted at drive virksomhed. Derfor har kommunen en erhvervsstrategi, der udgør den overordnede ramme om arbejdet med at skabe flere jobs, vækst og hæve uddannelsesniveauet på det lokale arbejdsmarked.

Strategien indeholder vision, mål og indsatsområder for den lokale erhvervsudvikling og retter sig mod alle virksomheder og erhvervsdrivende i Næstved Kommune.

For at gøre strategien skarp og fokuseret, er der fire brancher i det lokale erhvervsliv, som er i centrum. Det er byggeri, detailhandel, sundhedsvirksomheder og affaldsgenanvendelse.

Næstved Erhverv er ansvarlig for forskellige aktiviteter, der skal føre strategien ud i livet. Det sker i samarbejde med erhvervslivet, samarbejdspartnere og uddannelsesinstitutioner. Aktiviteterne drejer sig blandt andet om netværk, forretningsudvikling, erhvervsarrangementer og hjælp til iværksættere.

Erhvervsstrategien blev vedtaget af Næstved Byråd den 13. januar 2015 og gælder for årene 2015-2018.

Hent erhvervsstrategien her

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 16. marts 2017