Kommunen

Kommune- og byplanlægning
Kommune- og Byplanlægning dækker kommunens fysiske planer og projekter samt planstrategier, heriblandt kommuneplanen, lokalplaner, udviklingsstrategier og planlægningsprojekter.
Foto fra Glumsø Sø

Næstved kommune er inddelt i mindre lokalområder, der på hver deres måde gør Næstved kommune til et skønt sted at bo. I mange af lokalområderne er der oprettet Lokalråd bestående af aktive borgere, der ønsker at styrke udviklingen og sammenhængskraften lokalt.

Organisationsdiagram
Den administrative organisering består af 10 centre: 8 fagcentre og 2 tværgående centre.
Link til information om Mæsrk Næstved
Politikker og strategier
Link til oplysninger om økonomi
Link til digitale kort

Nyheder

13. februar 2019

Teaterforestillingen "Næssi finder hjem" så dagens lys i 2018. Nu er forestillingen klar til at tage...

12. februar 2019

Kom med din mening om, hvilken retning den nye kommuneplanstrategi skal tage - køreplan for den retning...

07. februar 2019

Næstved byråd inviterer alle borgere i Næstved Kommune til at høre om og komme med input til det udkast...