Nyheder

Seneste 15 nyheder

Husk at betale ejendomsskat

27. januar 2020

Nu er det tid til betaling af ejendomsskat. Sidste frist er den 5. februar 2020.


Forslag til sammenhængende politik for børn, unge og deres familier

27. januar 2020
Har du en holdning til, hvordan vi skaber det gode børne- og ungeliv i Næstved Kommune? Så vil Børne- og Skoleudvalget gerne invitere dig til at have en mening om vores forslag til sammenhængende politik for børn, unge og deres familier. 

Omisolering af bro over Suså

24. januar 2020

Næstved og Ringsted Kommune har godkendt Banedanmarks projekt om at ændre broen over Suså i st. 5156 m.

Nyt fra Næstved i uge 4

23. januar 2020

Prøv at overvære et byrådsmøde den 28. januar enten fysisk eller online. Der er kaffesalon i Glumsø, Fensmark og Tappernøje, hvor du kan fortælle om dit syn på udvikling af byen. Der er informationsaften om hjernerystelse på Faxe Sundhedscenter og på ViSP. Måske vil du hellere indstille sports-mestre fra Næstved eller personer/foreninger, der har gjort noget særligt i årets løb. Husk også, at det er nu regningen for renovation 2020 kommer, og endelig at der er generalforsamling i Fodby Lokalråd og fernisering ved Annette Holtse Ottosen. Læs som det i Nyt fra Næstved for denne uge.

Indvindingstilladelse til indvinding af op til 500 m3 grundvand pr. år til Suså Landevej 12, 4160 Herlufmagle

23. januar 2020

Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til Suså Landevej 12, 4160 Herlufmagle til at indvinde optil 500 m3 grundvand pr. år til markvanding.

Projektforslag om rørlægning ved Spragelsevej

22. januar 2020

Næstved Kommune har udarbejdet projektforslag om rørlægning på privat ejendom ved Spragelsevej

Landzonetilladelse - Glumsø Slagtehus A/S

21. januar 2020

Næstved Kommune har i uge 4/2020 givet landzonetilladelse til Glumsø Slagtehus A/S.

Forslag til Lokalplan 083.1

20. januar 2020

Lokalplan 083.1 for den første byggeretsgivende etape i Stenlængegård er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 13. januar 2020.

Omlægning af en rørlagt del af Møllebækken

19. januar 2020
Næstved Kommune har truffet afgørelse om, at der skal foretages en omlægning/udskiftning af alle rør på en rørlagt delstrækning af det offentlige vandløb, Møllebækken.

Etablering af minivådområde, Fensmarkvej 2B, 4160 Herlufmagle

17. januar 2020

Næstved Kommune har meddelt landzone- og vandløbstilladelse til etablering af et minivådområde på Fensmarkvej 2B, 4160 Herlufmagle.

Accept af større mængde af slagger på Ulstrupvej 26 i Herlufmagle

17. januar 2020
Ekstra dispensation til lagtykkelse af affaldsforbrændingsslagge under staldbygninger på Ulstrupvej 26, Herlufmagle

Nyt fra Næstved - mest for seniorer januar 2020

15. januar 2020

Et nyt tiltag, hvor du kan finde arrangementer i Næstved Kommune - mest for seniorer.

Nyt fra Næstved i uge 3

15. januar 2020

Du kan deltage ved præsentationen af Klimaplan 2020-2030 i Ressource City under  høringsperioden af den samme plan den 20. januar eller måske vil du høre Næstved Harmonikaklub i Sydpolen den 24. januar. Læs denne uges Nyt fra Næstved her.

Forslag til Lokalplan 108 for et campusområde ved Munkebakken

15. januar 2020

Forslag til Lokalplan 108 for et campusområde ved Munkebakken er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 13. januar 2020. I forlængelse deraf sendes forslaget i 8 ugers høring.

Borgermøde om Klimaplan 2020-2030

14. januar 2020
Byrådet i Næstved Kommune har sendt forslag til Klimaplan 2020-2030 i høring fra den 18. december 2019 til den 12. februar 2020.
I forlængelse af dette vil Næstved Kommune gerne invitere til borgermøde. Her vil Klimaplan 2020-2030 blive præsenteret, og der afsættes tid til spørgsmål og debat efter præsentationen. Det bliver muligt at møde medlemmer af Teknisk Udvalg for en dialog om klimaplanen.

Vælg måned og kategori

Vælg en måned for at se alle nyheder fra en bestemt måned.

RSS-feed på naestved.dk

Ved at benytte RSS på naestved.dk kan du nemt få et overblik over nyheder på din computer uden at besøge hjemmesiden.

Et RSS-feed kan læses af nyere internetbrowsere (f.eks. Internet Explorer 7) og af selvstændige RSS-læsere.
Du kan kende RSS-feedet på det genkendelige RSS-logo med den orange farve.
Logo for RSS-feed