Nyheder

Seneste 15 nyheder

Forslag til Lokalplan 090 for boligområde i Fuglebjerg

20. september 2019
Forslag til Lokalplan 090 for boligområde i Fuglebjerg øst, samt kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-29, er vedtaget af Næstved Byråd den 17.09.2019.

Affaldssortering når nye højder

20. september 2019
Husholdningsaffaldet bliver ikke længere bare smidt i skraldespanden. Borgerne i Næstved Kommune har i den grad taget den nye affaldsordning til sig. Genanvendelsen af affaldet fra husholdningerne ligger på 48,8% for juli måned. 

Tilladelse til renseanlæg i Holløse og Førslev

20. september 2019

Næstved Kommune har givet tilladelse til at NK-Spildevand A/S kan udlede renset spildevand til Susåen fra 100 PE minirenseanlæg i Holløse samt nedsive spildevand i 40 PE nedsivningsanlæg i Førslev.

Landzonetilladelse - Sandvedvej 69 og Hjelmsølillevej 1

20. september 2019
Næstved Kommune har i uge 38/2019 givet landzonetilladelse på Sandvedvej 69 og Hjelmsølillevej 1

Landzonetilladelse - Søledsvej 25B, Skovvej 11 og Gormsvej 24

20. september 2019
Næstved Kommune har i uge 38/2019 givet landzonetilladelse på Søledsvej 25B, Skovvej 11 og Gormsvej 24, 4684 Holmegaard

Landzonetilladelse - Skovmøllevej 20, Myrupvej 31, Hammervej 32 og Holløse Mølle Vej 4

20. september 2019
Næstved Kommune har i uge 38/2019 givet landzonetilladelse på Skovmøllevej 20, Myrupvej 31, Hammervej 32 og Holløse Mølle Vej 4, 4700 Næstved

Velkommen til Præmiering af God Arkitektur

18. september 2019
 For anden gang uddeler Næstved Kommune fire arkitektur- og bevaringspriser til Præmiering af God Arkitektur. Det sker den 7. oktober, som er Arkitekturens Dag, på Rønnebæksholm, og alle er velkomne.

 

Nyt fra Næstved i uge 38

17. september 2019

Mød Café Hack-vært Søren Dahl, der gæster Næstved på Axeltorv lørdag den 21. september, som en del af Danmark for Målene.

Landzonetilladelse - Ved badestranden, Glumsø Sø

17. september 2019
Næstved Kommune har i uge 38/2019 givet lovliggørende landzonetilladelse ved badestranden,Glumsø Sø

Skal vi hjælpe hinanden med at komme rundt?

16. september 2019
Glumsø Lokalråd og Landdistriktsudvalget inviterer til workshop om samkørsel.

Indvindingstilladelse til vandværk på Borupvej 32 til indvinding af op til 1.000 m3 grundvand pr. år

16. september 2019
Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til indvinding af op til 1.000 m3 grundvand pr. år til vandværket på Borupvej 32, som forsyner 6 hustande med vand.

Indkaldelse af ideer og synspunkter til miljøkonsekvensrapport for Lungshave og Enø i forbindelse med kystbeskyttelsessag.

16. september 2019
Idéfase for miljøvurdering for kystbeskyttelse for Lungshave og Enø

Landzonetilladelse - Kalbyvej 4 og Tybjerg Bygade 3

13. september 2019
Næstved Kommune har i uge 37/2019 givet landzonetilladelse på Kalbyvej 4 og Tybjerg Bygade 3

Landzonetilladelse - Hammervej 11, Præstø Landevej 81 og Sorøvej 84

13. september 2019
Næstved Kommune har i uge 37/2019 givet landzonetilladelse på Hammervej 11, Præstø Landevej 81 og Sorøvej 84

Landzonetilladelse - Hammervej 50

13. september 2019
Næstved Kommune har i uge 37/2019 givet landzonetilladelse på Hammervej 50, 4700 Næstved

Vælg måned og kategori

Vælg en måned for at se alle nyheder fra en bestemt måned.

RSS-feed på naestved.dk

Ved at benytte RSS på naestved.dk kan du nemt få et overblik over nyheder på din computer uden at besøge hjemmesiden.

Et RSS-feed kan læses af nyere internetbrowsere (f.eks. Internet Explorer 7) og af selvstændige RSS-læsere.
Du kan kende RSS-feedet på det genkendelige RSS-logo med den orange farve.
Logo for RSS-feed

Spørgeskema-undersøgelse om nye vand- og svømmefaciliteter

Klik på billedet for at læse mere om undersøgelsen og for at komme videre til selve spørgsmålene.
Det tager 5-10 minutter, at svare på spørgeskemaundersøgelsen.

Foto af badende dreng