Nyheder

Vis seneste nyheder

Nyheder for juli 2019

Antal samlede nyheder 28

Nyt fra Næstved uge 31

30. juli 2019
Så er det tid til at betale ejendomsskat. De Hvide Svaner ønsker at forlænge deres bådebro. Er du ryger, men ønsker at kvitte smøgerne?  Så kan du læse mere om kommunens rygestopkursus på Nyt fra Næstved i denne uge.

Ekspropriation til erhvervelse af vejret og areal til kloak-pumpestation ved Sønderbyvej i Blangslev

29. juli 2019
Byrådet for Næstved Kommune påtænker at ekspropriere et mindre areal og vejret over ejendommen Sønderbyvej 21, 4700 Næstved (matr.nr. 21e Blangslev By, Hammer). 

Ekspropriation til erhvervelse af rettigheder til etablering af hovedkloakledning over to private ejendomme ved Vordingborgvej i Næstved

29. juli 2019
Byrådet for Næstved Kommune påtænker at ekspropriere ret til at etablere en hovedkloakledning over ejendommene Vordingborgvej 301 og 301A, 4700 Næstved (hhv. matr.nr. 11b og 11hk Stenstrup By, Rønnebæk). 

Landzonetilladelser - Bækkeskov Allé 1 og Ll Røttingevej 6

26. juli 2019
Næstved Kommune har i uge 30/2019 givet landzonetilladelse på Bækkeskov Allé 1 og Ll Røttingevej 6, 4733 Tappernøje

Landzonetilladelser - Skovbovej 15, Slagelsevej 161 og Østergårdsvej 1

26. juli 2019
Næstved Kommune har i uge 30/2019 givet landzonetilladelse på Skovbovej 15, Slagelsevej 161 og Østergårdsvej 1, 4700 Næstved

Landzonetilladelse - Søledsvej 10

26. juli 2019
Næstved Kommune har i uge 30/2019 givet landzonetilladelse på Søledsvej 10, 4684 Holmegaard.

Landzonetilladelse - Petershøjvej 9

26. juli 2019
Næstved Kommune har i uge 30/2019 givet landzonetilladelse på Petershøjvej 9, 4160 Herlufmagle

Nyt fra Næstved uge 30

23. juli 2019

I august er der informationsmøde om et kursus for pårørende til mennesker med langvarig sygdom. Skal du til Grøn, får du lidt praktiske informationer om, hvordan du lettest kommer frem og tilbage til koncerten. Læs mere på Nyt fra Næstved i denne uge. Her kan du også læse, hvordan du sætter dine reservationer på biblioteket på pause, mens du holder sommerferie.

Landzonetilladelse - Bendslevvej 4

23. juli 2019
Næstved Kommune har i uge 30/2019 givet landzonetilladelse på Bendslevvej 4, 4262 Sandved

Restaurering af Grevensvænge vandløb

19. juli 2019

Næstved Kommune ønsker at foretage en restaurering af Grevensvænge vandløb bl.a. genåbnes en rørlagt strækning.

Ansøgning om vandtiltag i Holmegårds mose

19. juli 2019

Vi har modtaget ansøgning fra Naturstyrelsen om vandtiltag i Holmegaards Mose

Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Fladsåen ved Skovmøllevænge

19. juli 2019
Næstved Kommune har besluttet at fremme projektforslag om etablering af sandfang i Fladsåen, og projektforslaget sendes derfor i 4 ugers offentlig høring.

Ansøgning om etablering af minivådområde, Lundvej 12, 4700 Næstved

18. juli 2019
Vi har modtaget en ansøgning om etablering af et minivådområde på Lundvej 12, 4700 Næstved

Nyt fra Næstved uge 29

17. juli 2019
Den 13. august starter Vandrefestival 2019 med en tur ved Vridsløse kirkeruin i Fensmark. Læs mere om Vandrefestivalen på Nyt fra Næstved i uge 29, hvor du også kan læse, hvad du skal gøre, hvis du skal på Borgerservice. Se også de mange ledige stillinger.

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

16. juli 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på flere adresser
Ladbyvej 51A 7, 4700 Næstved
Loddervej 14, 4684 Holmegaard
Ræveagrene 45, 4700 Næstved
Stationsvej 52, 4684 Holmegaard
Vrangstrupvej 91, 4171 Glumsø
Ølsevej 20, 4171 Glumsø

Accept af anmeldelse om etablering af køresilo på Åbovej 17, 4160 Herlufmagle

11. juli 2019

Næstved Kommune har vurderet, at etablering af en køresilo til ensilage på husdyrbruget på Åbovej 17, 4160 Herlufmagle ikke kræver miljøgodkendelse efter §16a eller §16b i husdyrbrugloven.

Ansøgning om etablering af minivådområde, Teglværksvej 68, 4736 Karrebæksminde

11. juli 2019

Vi har modtaget en ansøgning om etablering af et minivådområde på Teglværksvej 68, 4736 Karrebæksminde

Miljøgodkendelse til ændring af fjerkræproduktionen på Råsøvej 6, 4160 Herlufmagle

11. juli 2019

Næstved Kommune har den 11.7.2019 meddelt miljøgodkendelse til ændring af fjerkræproduktionen på Råsøvej 6, 4160 Herlufmagle.

Miljøgodkendelse til etablering af minkfarm på Lindekrogvej 8, 4250 Fuglebjerg

11. juli 2019

Næstved Kommune har den 11.7.2019 meddelt miljøgodkendelse til etablering af en minkfarm på Lindekrogvej 8, 4250 Fuglebjerg.

Indvindingstilladelse til markvanding af op til 40.000 m3 grundvand pr. år

10. juli 2019
Næstved Kommune har meddelt fornyet og øget indvindingstilladelse fra 22.000 m³ til 40.000 m³ grundvand pr. år til markvanding på ejendommen Ny Præstøvej 311, 4700 Næstved fra borung med DGU nr. 221.833.

Nyt fra Næstved i uge 28

9. juli 2019

Lad os sammen bekæmpe Kæmpebjørneklo står der noget om i ugens Nyt fra Næstved. Der ud over har Hjælpemiddeldepotet ferielukket og ViSP har lukket i uge 30 og 31, men du kan komme i telefonisk kontakt med dem tirsdage og torsdage formiddage.  

Landzonetilladelse - Ellekærvej 5

9. juli 2019
Næstved Kommune har i uge 28/2019 givet landzonetilladelse på Ellekærvej 5, 4160 Herlufmagle.

Indvindingstilladelse til Gelsted vandværk til indvinding af op til 100.000 m3 grundvand pr. år

4. juli 2019
Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til indvinding af op til 100.000 m3 grundvand pr. år til Gelsted vandværk

Miljøscreening af vådområde ved Saltø Å og Harrested Å

3. juli 2019
Kommunen har efter miljøvurderingsloven vurderet, at vådområde Syvhøje ved Saltø Å og Harrested Å ikke vil medføre sådanne påvirkninger af omgivelserne, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Mit Betalingsoverblik: Ny selvbetjeningsløsning i Næstved Kommune

2. juli 2019

Næstved Kommune indfører nu Mit Betalingsoverblik. En selvbetjeningsløsning, hvor man kan få et overblik over regninger og eventuelle restancer til kommunen og nemt kan oprette sine regninger til Betalingsservice eller MobilePay-abonnement.

Nyt fra Næstved uge 27

2. juli 2019

I denne uge kan du i Nyt fra Næstved bl.a. læse om kommunens nye selvbetjeningsløsning Mit betalingsoverblik, KOL-træning i det fri og sommerens åbningstider hos hørekonsulenterne.

Miljøtilladelse til udvidelse af kvægbesætningen på Hammer Præstemark 13, 4700 Næstved

1. juli 2019

Næstved Kommune har den 1.7.2019 meddelt miljøtilladelse til udvidelse af den eksisterende kvægbesætning på Hammer Præstemark 13, 4700 Næstved.

Tilladelse til etablering af kreaturbro over Saltø Å ved Karrebækvej

1. juli 2019
Næstved Kommune har søgt om tilladelse til at etablere en kreaturbro over Saltø Å for at sikre kreaturovergang mellem to græsningsområder på hver side af Nedre Saltø Å.

Vælg måned og kategori

Vælg en måned for at se alle nyheder fra en bestemt måned.

RSS-feed på naestved.dk

Ved at benytte RSS på naestved.dk kan du nemt få et overblik over nyheder på din computer uden at besøge hjemmesiden.

Et RSS-feed kan læses af nyere internetbrowsere (f.eks. Internet Explorer 7) og af selvstændige RSS-læsere.
Du kan kende RSS-feedet på det genkendelige RSS-logo med den orange farve.
Logo for RSS-feed