Skolernes faglokaler forbedres for 6,6 mio. kr.

30. september 2019

Der skal være bedre vilkår for de kreative fag i folkeskolerne. Derfor har Børne- og Skoleudvalget bevilget 6,6 mio. kr. til renovering af faglokaler på skolerne i Næstved Kommune i 2020.

Fra skoleåret 2019/20 er lovgivningen ændret, så eleverne i 7. og 8. klasse skal have et praktisk/musisk valgfag, som afsluttes med prøve. Derfor vil der i de kommende år blive et ekstra pres på faglokalerne på kommunens skoler.

Nogle lokaler bliver opgraderet med større møbler eksempelvis arbejdsbænke i sløjd, mens andre lokaler renoveres, så der bliver akustik - nogle steder vil det også være nødvendigt at etablere nye lokaler. 
 
Børne- og Skoleudvalget har fået mulighed for at prioritere et restbeløb fra de midler, som blev tildelt kommunen i forbindelse med implementering af Folkeskolereformen.
 
Formanden for Børne- og Skoleudvalget Lars Hoppe Søe udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi kan give et løft til de praktiske fag. I udvalget er vi helt enige om at afsætte et ekstra anlægsbudget på kr. 6,6 mio. kr, så vi allerede næste skoleår kan åbne dørene til bedre faglokaler."

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Telefon: 5588 3070
Sidst opdateret den 30. september 2019